Home
AANMELDING
KOSTEN
BIOFEEDBACK
PSYCHOTEST
SPELL_DOWNLOAD
SPELL_LINKS
SPELL_PARTNER
LAATSTE NIEUWS

 

 

Psychologische tests.

Bij veel cliŽnten wordt gebruikt gemaakt van psychologische tests.Soms worden dan testformulieren aan de cliŽnt uitgereikt, die deze dan m.b.v. een ballpoint kan invullen. Echter vaker kan bij afname van tests gebruikt gemaakt worden van een computer, waarbij de cliŽnt zittend achter een toetsenbord een reeks vragen moet beantwoorden. Indien deze testen plaatsvinden in het kader van een traject via 1nP kan de testafname thuis achter de eigen computer (laptop/tablet) plaatsvinden. Hierbij kunnen  de volgende aspecten bekeken worden:

- Capaciteiten en Vaardigheden.

Onder deze categorie valt de intelligentietest, waarbij een schatting van het intellectuele niveau gedaan kan worden. Bovendien wordt dan een vergelijking gemaakt met iemands studieprestaties in het verleden. Heeft de cliŽnt ondergepresteerd of loopt hij heel erg op zijn tenen? Presteert iemand beter op de verbale delen of juist op de non-verbale delen van een test.

- Persoonlijkheid.

Bij deze testen wordt getracht enig inzicht te krijgen in de persoonlijkheidseigenschappen, die een cliŽnt kenmerken. Bijvoorbeeld hoe extravert, assertief, dominant, faalangstig etc. is iemand?

- Beroepeninteresse.

Hier wordt gekeken door welke beroepeninteresses een cliŽnt wordt gekenmerkt. Tests zijn aanwezig voor kandidaten op LBO t/m HBO- universitair niveau. Indien er interesse voor een bepaalde beroepssector bestaat, wil dit uiteraard niet zeggen, dat de geschiktheid daarvoor aanwezig is!

- Klinisch & neuropsychologisch functioneren.

Hieronder vallen vragenlijsten, die somatische & psychische klachten meten (vaak ook standaard voor clienten die via 1nP een traject volgen). Ook kan nagegaan worden hoe de verhouding ligt tussen draagkracht en draaglast. Op welke wijze probeert de cliŽnt om te gaan met stress? Ook kunnen hieronder testen vallen, die de aandacht en concentratie meten bijvoorbeeld van belang bij klachten zoals ADHD/ADD.

Tevens kunnen testen gebruikt worden om te kijken of na verloop van tijd de klachten verminderen (effect-meting psychotherapie).

Resultaten van een test worden altijd persoonlijk besproken met de cliŽnt.